התחייבות למקוריות

כל המוצרים המפורסמים למכירה באתר  MALL-FRAGRANCES
   הינם 100% מקוריים.תדירות המכירות הגבוהה  באתר  MALL-FRAGRANCES מבטיחה תחלופה מהירה מאוד של מוצרים.
-כל המוצרים המפורסמים באתר  MALL-FRAGRANCES  נקנים מהיבואנים 
 הרשמיים בישראל או לחלופין נקנים מבית המותג ישירות.